Uslovi prodaje

Na osnovu odredbe člana 13. i člana 27. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS 62/2014) STRIX d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta OldFisherman www.oldfisherman.rs (u daljem tekstu: sajt, online prodavnica) obaveštava:

 • Korišćenjem ove internet prodavnice obavezujete se da ćete poštovati niže navedene uslove i pravila i sa Uslovima korišćenja, i da ste sa istim saglasni.
 • Prodaja robe putem internet sajta obavlja u okviru registrovane delatnosti firme STRIX DOO BEOGRAD-SURČIN (u daljem tekstu: STRIX d.o.o.), Zorana Radmilovića 1, Surčin, Beograd, MB 21401307 PIB: 110914244, adresa za izjavljivanje reklamacije je: info@oldfisherman.rs
 • Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko sajte smatra prodajom na daljinu.
 • STRIX d.o.o. putem Internet prodavnice Oldfisherman omogućuje kupovinu celokupnog asortimana robe koja se nalazi u njenoj ponudi u trenutku isporuke robe;
 • Kupcem se smatra svaka osoba koja se registruje i elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih.
 • Nakon obavljene registracije na internet stranicama, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni s ovde iznesenim Uslovima i odredbama te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje.
 • Kupovinu hrane preko online prodavnice kao i registraciju mogu izvršiti samo lica starija od 18 godina, a svaki kupac je dužan da prilikom registracije navede tačne podatke.
 • Postupak i uslovi kupovine/prodaje robe putem online prodavnice definisani su kroz sledeće etape: registracija, poručivanje, plaćanje, dostava, povrat/reklamacija robe.
 • Osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu.
 • STRIX d.o.o. obavezuje da ukoliko neki od proizvoda nije trenutno dostupan a ponuđen je na prodaju, obavestiti kupca robe telefonom ili elektronskim putem po pitanju zamenskog proizvoda ili otkazivanja poručenog proizvoda. Svi ostali poručeni proizvodi biće isporučeni.
 • Saobraznost robe ugovoru utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.
 • Prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal koji se nalazi na sajtu izražena u RSD sa PDV-om i orijentacionog su karaktera.
 • Realna vrednost poručene robe bez proizvoda kojih nema na zalihama prodavnice i sa ostvarenim popustom mora biti minimalno 3.000,00 RSD.
 • Kupljenu robu putem online prodavnice isporučujemo obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na stranici uslovi isporuke.
 • Mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.
 • Kupovinom robe na sajte kupac ih može platiti, u skladu sa uslovima navedenim na stranici uslovi plaćanja.
 • Potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • Nakon što potrošač primi naručenu robu, povraćaj ili zamena nije moguć, prema članu 5 člana 36 Zakona o zaštiti prava potrošača: “Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.”
 • Za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem online prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani reklamacije.
 • Dimenzije i oblik proizvoda u stvarnosti mogu se razlikovati od onog naznačenog na internet stranicama.
 • U sadržaju etikete s cenom, odnosno na deklaraciji, nalaze se i osnovne informacije o proizvodu, dok se za bliže podatke Kupac uvek može obratiti STRIX d.o.o.
 • Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, ali postoji mogućnost da STRIX d.o.o., ne može isporučiti narudžbinu delimično ili u celosti.
 • STRIX d.o.o. pokušaće da u najvećoj mogućoj meri osigura ažurnost informacija na internet stranicama, posebno cene ponuđenih proizvoda i usluga.
 • STRIX d.o.o. ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena. Ukoliko je reč o grešci koja bitno utiče na Kupčevu odluku o narudžbini, Kupac zadržava pravo da otkaže ili izmeni narudžbinu, a otkazivanje ili izmena moraju se isporučiti u maloprodaji STRIX d.o.o., odmah po pregledu narudžbine i bez odlaganja.
 • Podaci o zalihama proizvoda u maloprodajnom objektu STRIX d.o.o., menjaju se i mogu se razlikovati od informacije objavljene na internet stranici.
 • STRIX d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, STRIX d.o.o., Kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća pun iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene a nisu pružene, bez obzira na razlog za povlačenje proizvoda iz prodaje, odnosno nepružanja usluge.
 • STRIX d.o.o. takođe zadržava pravo da promeni i pravovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice.
 • Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na internet stranicI. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. STRIX d.o.o. nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške.
 • U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, STRIX d.o.o. omogućiće Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu promenjenu cenu.
 • Može se dogoditi da će iznos Vašeg računa malo odstupati od onog koji Vam je prikazan sa orijentacionim cenama u katalogu Internet prodavnice. Odstupanja težine su minimalna,što znači da možete dobiti nekoliko grama više ili manje, a cena će biti obračunata po tačnoj težini koja Vam je dostavljena. Orijentaciona cena zasniva se na cenama na dan poručivanja u prodavnici.
 • STRIX d.o.o. zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Uslova i pravila korišćenja. Sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Uslova i pravila korišćenja povlači sa sobom brisanje potrošača iz baze Old fisherman internet prodavnice i onemogućavanje novih porudžbina.
 • STRIX d.o.o. zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredbi u bilo kom trenutku, s tim što će se pristupiti izmeni ovih Uslova i odredbi samo kada je to nužno i radi njihovog usklađivanja s propisima Republike Srbije, u slučaju promene internih operativnih zahteva, kao i u slučajevima zahteva za poboljšanje pružanja usluga, te u slučaju zahteva za poboljšanje efikasnosti online narudžbina.
 • Sve izmene ovih Uslova i odredbi, kao i datum stupanja na snagu tih izmena, biće objavljene putem internet stranice. Sve izmene Uslova i odredbi biće na snazi samo za nove narudžbine primljene posle objavljivanja tih izmena na ovoj internet stranici. Ako kupac ne dostavi prigovor na promenu ili ne otkaže ugovorenu narudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene Uslove i odredbe. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.
input_circle